Inschrijfformulier Koorproject La Traviata 2020

Bij het invullen en verzenden van dit fomulier:

  • ben je in principe aanwezig bij alle repetities. Bij verzuim van meerdere repetities houdt de dirigent zich het recht voor je de verdere toegang tot de repetities te weigeren. Echter, teruggave van deelnamegeld is dan niet mogelijk. Bij de generale repetitie is aanwezigheid verplicht indien je aan het concert wilt deelnemen. Bij dringende redenen kun je overleggen met de dirigent.

  • draag je er zorg voor dat de inschrijvingskosten ad € 89,- in ieder geval uiterlijk 3 weken vóór de 1e repetitie zijn overgemaakt op rekeningnummer NL79INGB067 1974 149 ten name van: C.W.J. Ruivenkamp inzake project onder vermelding van La Traviata Project Den Haag.

    Belangrijk: je bent pas definitief ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan. Heb je vóór de 1e repetitie het inschrijfgeld nog niet overgemaakt, dan kun je contant betalen bij aanvang van deze repetitie.